Home Onze Club Historiek Clubs Reglementen Uitslagen Kalender Gallerij
© Made & Powered by Bert
Koninklijke Balboogmaatschappij St. Servatius Aalst

Wat is Balboog

Een Balboog bestaat uit verschillende onderdelen, de voornaamste zijn de “ pees “ en de lat, hiermee wordt de boog opgespannen, meer bepaald met een speciale hefboom, de Gek genaamd. Vroeger schoot men met balletjes die bestonden uit verharde klei. Tegenwoordig schiet men met balletjes bestaande uit een mengsel van lood, anitmonium en tin. De balletjes mogen maximum 17 gram wegen. Met de balboog wordt omhoog geschoten naar houten “ vogels” deze staan op 18 meter hoogte. De bal wordt opgevangen door een net bestaande uit een zwaar zeildoek, dat juist boven de vogels is gespannen, zodat de balletjes niet willekeurig in de ruimte vliegen en er dus geen gevaar is voor omstaanders. Wel valt de bal in de onmiddelijke omgeving van de schutter, die onderaan de wip, de val van het balletje gemakkelijk kan volgen zodat ook voor de schutter weinig gevaar is. De balletjes worden door de schutter zelf gegoten, naargelang het kaliber van elk wapen. Indien de balletjes niet beschadigd zijn na het schieten kunnen deze nogmaals worden gebruikt. Elke schutter beschikt over een eigen pasgat en afdraaikaliber om de balletjes op gepaste dikte te draaien en om de beschadigde balletjes terug fijn te maken. Een gepaste bal moet zuigen in de loop van het wapen de beschadigde balletjes worden hersmolten tot nieuwe exemplaren. Het vogelrek bovenaan de wip bestaat uit een metalen lat met 7 of 9 pinnen, daarop worden 7 of 9 houten vogels geplaatst. Men noemt dit losse vogels omdat deze van de pin vliegen of vallen wanneer ze geraakt worden. Iedereen schiet om beurt, in een peleton van 6 personen, de vogels moeten in de juiste volgorde worden afgeschoten, van links naar rechts. Schiet men een andere vogel af telt deze niet mee! Het wapen is ofwel eigendom van de schutter of eigendom van de maatschappij. Soms schieten verschilldende leden met hetzelfde wapen. De stalen latten, die in zeer uitzonderlijke gevallen breken worden uiteraard vervangen door nieuwe. De “pees “ van de boog wordt door de schutter zelf gemaakt. Balboogschieten is absoluut geen dure sport. Zij vraagt van de schutter geen speciale uitrustingskosten. De enige kosten verbonden aan het schieten is het eventueel zelf aanschaffen van een boog, dit is niet verplicht, er kan steeds een boog gebruikt worden van een andere schutter.